Miljö/Kvalitet

Stockholms Teknik-Team AB, skall genom att aktivt integrera miljöarbetet i hela verksamheten, bidra till en bättre miljö och arbetsmiljö.

Stockholms Teknik-Teams övergripande kvalitetsmål är att alla våra aktiviteter och vårt företag ska framstå som ett begrepp liktydigt med kvalitet i total mening.

  • Vi är SS-EN ISO9001, ISO 14001 och OHSAS18001 certifierade.
  • Vi tillämpar EIO-Q ledningssystem.
  • Revision av vårt ledningssystem utföres av externa konsulter.